Resolutie van de doorluchtige mogende heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt

azu_BX6195_S373_1612_003.jpg

Dublin Core

Title

Resolutie van de doorluchtige mogende heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt

Subject

Remonstrants
Netherlands The Hague

Description

Full title: Schriftelicke conferentie gehovden in s'Gravenhaghe inden iare 1611 tusschen sommighe kercken-dienaren : aengaende de Godlicke praedestinatie metten aencleven van dien : ter ordonnantie vande Ed. Mag. Heeren Staten van Hollant ende West-Vrieslandt ghedruckt.

Creator

Corvinus, Johannes Arnoldi, approximately 1582-1650

Publisher

In s'Graven-Hage : By Hillebrandt Jacobsz, Drucker ordinaris vande E. Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt

Date

1612

Format

JPEG

Language

Dutch

Type

Text

Identifier

azu_BX6195_S373_1612